Fundusze Europejskie

PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE TYPU REDLER

Przenośnik zgrzebłowy AG-PROJEKT Przenośnik zgrzebłowy AG-PROJEKT Przenośnik zgrzebłowy AG-PROJEKT

Przenośnik Zgrzebłowy

Przenośnik Redler

Przenośnik Łańcuchowy

Przenośniki łańcuchowe

- produkowane przez firmę AG-AGPROJEKT przeznaczone są do transportowania w kierunku poziomym i ukośnym (do 15 stopni max) materiałów sypkich takich jak:

 • - ziarna zbóż, - kukurydzy, - nasion strączkowych, - nasion oleistych, - granulatu, - biomasy.

Urządzenia typu Redler produkowane przez nas znajdują zastosowanie w magazynach zbożowych, mieszalniach pasz czy młynach. Urządzenia te służą do zasypywania silosów lub do wybierania ziarna z silosów. Mają też zastosowanie w koszach przyjęciowych patrz: kosze przyjęciowe
Przenośnik łańcuchowy wykonany został w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Wszystkie elementy zostały połączone za pomocą połączeń śrubowych (ułatwia to montaż i demontaż oraz przeglądy i serwis)
Przenośniki w zależności od specyfikacji modelu mają następujące wydajności:

 • - PZ100 od 60 do 120 t/h, - PZ150 od 100 do 150 t/h.

Konstrukcja modułowa o 3 stopniowej długości rur: - 1.4m, 2.1m, 2.8m zapewnia odpowiedni dobór do żądanej długości urządzenia (standardowo do XX m, dłuższe redlery wykonujemy na specjalne zamówienie).
Dno Redleru zostało wyłożone na całej długości materiałem trudno ścieralnym PE-UHMW co znacznie zwiększa i przedłuża trwałość urządzenia, zmniejsza uszkodzenie transportowanego ziarna, zmniejsza hałas oraz zużycie prądu. Rolki na powrocie łańcucha oraz płytki poślizgowe łańcucha zostały także wykonane z materiału trudno ścieralnego PE-UHMW co skutkuje większą trwałością i mniejszym zużycie prądu.

Nasze Urządzenia posiadają naklejki ostrzegawcze, instrukcje, świadectwa przeznaczenia, świadectwa dopuszczenia do produkcji, zgodności z normami.
Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w:

 • - czujnik ruchu, - czujnik przepełnienia, - zabezpieczenia elektryczne z okablowaniem

Przenośniki łańcuchowe oferowane przez AG-PROJEKT charakteryzuje:

 • - bezpieczeństwo pracy
 • - wysoka jakość materiałów
 • - mała awaryjność
 • - bardzo wysoka wydajność
 • - wyposażenie opcjonalne
 • - niskie koszty eksploatacji
 • - wysoka szczelność
 • - mniejsze zużycie prądu
 • - mniejsze uszkodzenie transportowanego materiału
 • - mniejszy poziom hałasu
 • - łatwy naciąg i regulacja łańcucha

przenośnik zgrzebłowy, redler
karta produktu w pdf.

POBIERZ:

Karta PZ100-150