Przenośniki zgrzebłowe (redlery) typu PZF/PZ


Zastosowanie redlerów typu PZF/PZ

  Przenośniki zgrzebłowe typu PZF lub PZ (zwane także redlerami) produkowane przez firmę AG-PROJEKT, to urządzenia transportu poziomego, przeznaczone do przenoszenia materiałów sypkich takich jak:

 • ziarno kukurydzy;
 • ziarno różnych kultur zbożowych;
 • nasiona roślin oleistych;
 • nasiona roślin strączkowych;
 • różnego rodzaju biomasa (np. pellet, zrębka itp.);
 • różnego typu granulaty.

  Redlery znajdują zastosowanie w magazynach zbożowych, mieszalniach pasz czy młynach i służą głównie do załadunku silosów (usytuowane na estakadzie nadsilosowej) lub do wyładunku ziarna z silosów (usytuowane w tunelach lub kanałach podsilosowych). Przenośniki PZF/PZ stosowane są również do załadunku i wyładunku suszarni zbożowych oraz, jako urządzenie robocze, w koszach przyjęciowych.

Budowa przenośnika zgrzebłowego

W ofercie AG-PROJEKT występują 3 typoszeregi przenośników typu PZF lub PZ:

 • - typoszereg PZF-40/PZF-60, o wydajności od 40 do 60 t/h ziarna, bazujący na łańcuchu FV63 o szerokości 190 mm;
 • - typoszereg PZ-100, o wydajności od 60 do 100 t/h ziarna, bazujący na łańcuchu FV90 o szerokości 296 mm;
 • - typoszereg PZ-150, o wydajności od 100 do 150 t/h ziarna, bazujący na łańcuchu FV90 o szerokości 296 mm i konstrukcyjnie zapewnionej wyższej warstwie ziarna aniżeli w przenośnikach typu PZ-100.
Przenośnik łańcuchowy

  Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania przenośników zgrzebłowych o wydajności do 300 t/h.
Przenośniki zgrzebłowe, oferowane przez firmę AG-PROJEKT, standardowo wykonane są w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Urządzenia te posiadają konstrukcję modułową (długości modułów PZF: 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m i 2,5 m; długości modułów PZ: 1,4 m, 2,1 m i 2,8 m) co zapewnia dobór odpowiedniej konfiguracji do wymaganej długości urządzenia (standardowo PZF-40 do 70,0 m; PZF-60 do 40,0 m; PZ-100 do 80,0 m oraz PZ-150 do 55,0-80,0 m w zależności od wydajności przenośnika; natomiast dłuższe redlery mogą być wykonane na specjalne zamówienie). Dno przenośnika, na całej długości urządzenia, jest standardowo wyłożone materiałem trudnościeralnym PE-UHMW, a rolki powrotne łańcucha oraz przekładki poślizgowe zgrzebła łańcucha są standardowo wykonane z materiału trudnościeralnego PE-UHMW, co zwiększa trwałość urządzenia oraz zmniejsza uszkodzenia transportowanego ziarna, hałas i zużycie prądu.
  Konstrukcja modułowa dłuższych redlerów wymaga ich podparcia, zarówno na fundamencie, jak i na estakadzie, odpowiednimi podpórkami rozmieszczonymi maksymalnie co 3,0 m.
  Wszystkie elementy urządzenia są łączone za pomocą galwanizowanych połączeń śrubowych w klasie wytrzymałości 8.8, co ułatwia montaż, demontaż i obsługę techniczną redlera.
  Przenośniki zgrzebłowe PZF/PZ standardowo wyposażone są w czujniki krańcowe do sygnalizowania faktu przepełnienia urządzenia w efekcie jego przeciążenia lub innego zdarzenia awaryjnego i są przystosowane do montażu poniższych elementów opcjonalnych:

 • - czujnik ruchu (obrotów);
 • - specjalne czerpaczki do czyszczenia łańcucha;
 • - przewody zasilające i sterownicze podłączone do nowej lub istniejącej szafy sterowniczej.

  Na życzenie redler może być wykonany w wersji przeciwwybuchowej, zgodnie z dyrektywą ATEX, do pracy w warunkach niebezpiecznych, mocno zapylonych (z wykorzystaniem odpowiednio wykonanych napędów oraz paneli, zaworów lub innych zabezpieczeń przeciwwybuchowych).

  Przenośniki zgrzebłowe typu PZF/PZ są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

  Sprawdź też: przenośniki kubełkowe; kosze zasypowe; przenośniki taśmowe.

Obok znajdują się odnośniki do kart katalogowych, zawierających podstawowe dane techniczne przenośników ślimakowych rurowych (ślimaków) typu PSR-200 i PSR-250.

Model PZ

przenośnik zgrzebłowy AG-PROJEKT