Fundusze Europejskie

ROZDZIELACZE

Rozdzielacze AG-PROJEKT Rozdzielacze AG-PROJEKT Rozdzielacze AG-PROJEKT

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Rozdzielacze

Rozdzielacze

- urzadzenia stosowane do zmiany kierunku drogi transportowanego materiału. Rozróżniamy rozdzielacze symetryczne i niesymetryczne.

- symetryczne: Ø 160, Ø 200, Ø 273, Ø 300
- niesymetryczne: Ø 160, Ø 200, Ø 273, Ø 300

karta produktu w pdf.

POBIERZ:

Rozdzielacz