Przenośniki kubełkowe typu PK


Zastosowanie przenośników kubełkowych typu PK

Przenośniki kubełkowe typu PK, produkowane przez firmę AG-PROJEKT, to urządzenia transportu pionowego, przeznaczone są do przenoszenia materiałów sypkich takich jak:

 • • ziarno kukurydzy i różnych kultur zbożowych oraz nasiona roślin oleistych i strączkowych;
 • • różnego rodzaju biomasa (np. pellet, zrębka itp.);
 • • różnego rodzaju granulaty;
 • • produkty spożywcze (np. kasze, płatki, ryż itp.);
 • • produkty chemiczne (np. nawozy sztuczne, perlit itp.);
 • • piasek;
 • • miał węglowy.

Budowa przenośnika kubełkowego typu PK

W ofercie AG-PROJEKT występują 2 typoszeregi przenośników kubełkowych typu PK:

 • - typoszereg PK20/PK40/PK60, o wydajności od 20 do 60 t/h ziarna, bazujący na pasie pędnym (gurcie) o szerokości 200 mm i odpowiednich czerpakach;
 • - typoszereg PK100/PK120/PK150, o wydajności od 100 do 150 t/h ziarna, bazujący na pasie pędnym (gurcie) o szerokości 300 mm i odpowiednich czerpakach.

  Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania przenośników kubełkowych o wydajności do 400 t/h.
  Przenośniki kubełkowe, oferowane przez firmę AG-PROJEKT, standardowo wykonane są w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Urządzenia te posiadają konstrukcję modułową (długości rur: 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m oraz 2,5 m) co zapewnia dobór odpowiedniej konfiguracji do wymaganej wysokości urządzenia (standardowo do 35,0 m, a wyższe przenośniki są wykonywane na specjalne zamówienie). Głowica i stopa przenośnika jest standardowo wykładana materiałem trudno ścieralnym PE-UHMW, co zwiększa trwałość urządzenia i zmniejsza uszkodzenia transportowanego ziarna. Wszystkie napędy przenośników typu PK wyposażone są w mechanizm antypowrotny (hamulec biegu powrotnego), który zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
  Konstrukcja przenośnika jest samonośna, czyli, zazwyczaj, nie wymaga stosowania wieżowej konstrukcji wsporczej, tylko wystarczy urządzenie zamocować, do pobliskiej suszarni, silosu lub innego obiektu budowlanego, przy użyciu zastrzałów (maksymalnie co 5,0 m). Konstrukcja samonośna umożliwia też instalowanie na przenośniku typu PK drabin, podestów spoczynkowych i podestu obsługowego przy głowicy.
  Wszystkie elementy urządzenia są łączone za pomocą galwanizowanych połączeń śrubowych w klasie wytrzymałości 8.8. Przenośniki typu PK wyposażone są we włazy i klapy rewizyjne, co umożliwia łatwy dostęp do podzespołów urządzenia w ramach obsługi technicznej.

  Przenośnik kubełkowy PK jest przystosowany do montażu wielu elementów opcjonalnych takich jak:

 • - czujniki ruchu (obrotów);
 • - czujniki biegu pasa pędnego;
 • - pasy pędne (gurty) olejoodporne lub odporne na podwyższoną temperaturę;
 • - zgarniacze do czyszczenia gurtu;
 • - czerpaki (kubełki) z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej;
 • - przewody zasilające i sterownicze podłączone do nowej lub istniejącej szafy sterowniczej.

  Na życzenie przenośnik kubełkowy może być wykonany w wersji przeciwwybuchowej, zgodnie z dyrektywą ATEX do pracy w warunkach niebezpiecznych, mocno zapylonych (z wykorzstaniem odpowiednio wykonanych napedów oraz paneli lub klap przeciwwybuchowych
  Pzrzenośniki kubełkowe typu PK są wykonane zgodnie z obowiązujacymi normani i posiadają wszekie niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

  Sprawdź też: przenośniki zgrzebłowe; kosze zasypowe; przenośniki taśmowe.

  Obok znajdują się odnośniki do kart katalogowych, zawierających podstawowe dane techniczne przenośników ślimakowych rurowych (ślimaków) typu PSR-200 i PSR-250.

Praca przenośnika
Wybrane elementy Kubełka PK
przenośnik kubełkowy AG-PROJEKT