Wialnie (czyszczalnie wstępne) typu WAG

Zastosowanie wialni typu WAG

  Wialnie (czyszczalnie wstępne) typu WAG, produkowane przez firmę AG-PROJEKT, to czyszczalnie powietrzne (aspiracyjne) przeznaczone do wstępnego czyszczenia materiałów sypkich takich jak:

  • • ziarno kukurydzy;
  • • ziarno różnych kultur zbożowych;
  • • nasiona roślin oleistych i strączkowych;
  • • różnego typu granulaty.

  Wialnie WAG znajdują zastosowanie w magazynach zbożowych, mieszalniach pasz, zakładach młynarskich i innych przedsiębiorstwach przemysłu zbożowego. Czyszczalnie wstępne typu WAG wykorzystywane są głównie przy załadunku suszarni zbożowych (usytuowane na dachu suszarni lub na wysypie przenośnika kubełkowego zasypującego suszarnię) oraz w innych węzłach obiektu suszarniczo-magazynowego jako element całościowego systemu aspiracji pyłów (usytuowane na wysypach przenośników kubełkowych).

Budowa czyszczalni wstępnej typu WAG

  Wialnie typu WAG, oferowane przez firmę AG-PROJEKT, standardowo wykonane są w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości.

  Na wyposażenie czyszczalni wstępnych typu WAG składają się:

  • • cyklon pyłowy typu CAG-200 (dla wialni WAG-60) lub CAG-250 (dla wialni WAG-150) mocowany, przy użyciu specjalnego uchwytu, do suszarni lub innej konstrukcji lub ustawiony na specjalnym stojaku (opcja);
  • • rura spustowa na wysypie z wialni (WAG-60 - rura Ø200; WAG-150 – rura Ø250 lub Ø300);
  • • rura spustowa na zasypie wialni ustawionej na suszarni (rura Ø200 - WAG-60; rura Ø250 - WAG-150_100 t/h lub rura Ø300 - WAG-150_150 t/h); wialnia WAG-60 mocowana jest do kołnierza wysypu z przenośnika kubełkowego typu PK-20/40/60.

  Wszystkie elementy czyszczalni wstępnej (wialni) WAG łączone są za pomocą galwanizowanych połączeń śrubowych w klasie wytrzymałości 8.8, co ułatwia montaż, demontaż i obsługę techniczną urządzenia.
Wialnie typu WAG, na życzenie klienta mogą być wyposażone w przewody zasilające i sterownicze podłączone do nowej lub istniejącej szafy sterowniczej.

  Czyszczalnie aspiracyjne typu WAG są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

  Obok znajdują się odnośniki do kart katalogowych, zawierających podstawowe dane techniczne wialni typu WAG-60 i WAG-150.

KARTA PRODUKTU W PDF.

POBIERZ:

KARTA PRODUKTU W PDF.

POBIERZ:

WAG AG-PROJEKT
WAG AG-PROJEKT