WAG - urządzenie do wstępnego oczyszczenia kukurydzy, rzepaku i innych rodzajów ziarna

- z pyłów, drobnych zanieczyszczeń czy plewów.

Wag jest urządzeniem znajdującym zastosowanie w liniach technologicznych na zasypie suszarni SD, chłodnicy SD.

Zanieczyszczony materiał dociera do WAG wlotem usadowionym pod komorą WAG.(rysunki obok). Materiał pod wpływem grawitacji osuwa się w dół po podłodze żaluzji, która ma wytłoczone drobne otwory w celu przepuszczania powietrza. Wymuszony ciąg powietrza od wlotu wentylatora w kierunku wylotu z wentylatora powoduje wyciagnięcie drobnych i lekkich zanieczyszczeń, kurzu i plewów z osuwającego się materiału podłodze żaluzji. WAG jest urządzeniem niewymagającym stałej obsługi, nadzór nad jej pracą powierza się pracownikowi nadzorującemu część lub całość linii technologicznej. W trakcie eksploatacji wialni należy zwracać uwagę na prawidłowy i w miarę równomierny przepływ powietrza.

WAG AG-PROJEKT
WAG AG-PROJEKT