Przenośniki ślimakowe korytowe typu PSK


Zastosowanie przenośników ślimakowych typu PSK

  Przenośniki ślimakowe korytowe typu PSK, produkowane przez firmę AG-PROJEKT, to urządzenia transportu poziomego (ew. przy nachyleniu przenośnika do 20° od poziomu) przeznaczone do przenoszenia materiałów sypkich takich jak:

  • ziarno kukurydzy;
  • ziarno różnych kultur zbożowych;
  • nasiona roślin oleistych lub strączkowych;
  • różnego rodzaju biomasa (np. pellet, zrębka itp.);
  • różnego typu granulaty.

  Przenośniki typu PSK znajdują zastosowanie w magazynach zbożowych, w mieszalniach pasz lub w zakładach młynarskich i służą głównie do wyładunku ziarna z suszarni lub z silosów zbożowych lejowych oraz płaskodennych (wówczas usytuowane są w kanale fundamentu silosu).

Budowa przenośnika ślimakowego korytowego

W ofercie AG-PROJEKT występują 3 typoszeregi przenośników typu PSK:

  • • typoszereg PSK-250, o wydajności do 40 t/h ziarna, bazujący na korytach o szerokości wewnętrznej 296mm i ślimacznicy o średnicy 250 mm;
  • • typoszereg PSK-315, o wydajności do 60 t/h ziarna, bazujący na korytach o szerokości wewnętrznej 361mm i ślimacznicy o średnicy 315 mm;
  • • typoszereg PSK-350, o wydajności do 100 t/h ziarna, bazujący na korytach o szerokości wewnętrznej 396mm i ślimacznicy o średnicy 350 mm.

  Przenośniki ślimakowe typu PSK, oferowane przez firmę AG-PROJEKT, standardowo wykonane są z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Urządzenia te posiadają konstrukcję modułową i pozwalają na przenoszenie materiału na odległość 0,8–12,3 m (model PSK-250) i 0,8-13,3 m (pozostałe 2 modele). Wewnętrzna powierzchnia koryta przenośnika typu PSK, na całej swej długości, jest standardowo wyłożona materiałem trudnościeralnym PE-UHMW, co wydłuża żywotność urządzenia oraz zmniejsza uszkodzenia przenoszonego materiału, hałas i zużycie energii elektrycznej. Dłuższa ślimacznica przenośnika PSK łożyskowana jest co 5 m, co zapobiega zbyt szybkiemu zużyciu wyłożenia z tworzywa PE-UHMW.

  Wszystkie elementy urządzenia są łączone za pomocą galwanizowanych połączeń śrubowych w klasie wytrzymałości 8.8, co ułatwia montaż, demontaż i obsługę techniczną ślimaka.

Przenośniki ślimakowe typu PSK, standardowo, wyposażone są w wyłączniki krańcowe do sygnalizowania faktu przepełnienia urządzenia w efekcie jego przeciążenia lub innego zdarzenia awaryjnego. Na życzenie klienta, przenośniki PSK mogą być wyposażone w przewody zasilające i sterownicze podłączone do nowej lub istniejącej szafy sterowniczej.

  Opcjonalnie, przenośnik ślimakowy typu PSK może być wykonany w wersji przeciwwybuchowej (zgodnie z dyrektywą ATEX) do pracy do pracy na obiekcie zagrożonym wybuchem, przy wykorzystaniu napędów w wersji EX oraz paneli, zaworów lub innych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Przenośniki ślimakowe korytowe typu PSK są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

Sprawdź też: przenośniki zgrzebłowe; kosze zasypowe; przenośniki kubełkowe.

Model PSK

przenośniki ślimakowe korytowe