Przenośniki ślimakowe rurowe typu PSR


Zastosowanie przenośników ślimakowych typu PSR

  Przenośniki ślimakowe rurowe typu PSR (potocznie zwane ślimakami) produkowane przez firmę AG-PROJEKT, to urządzenia transportu poziomego lub przy nachyleniu ślimaka do 30° od poziomu, przeznaczone do przenoszenia, na krótkie odległości, materiałów sypkich takich jak:

  • • ziarno kukurydzy i różnych kultur zbożowych oraz nasiona roślin
  • • ziarno różnych kultur zbożowych;
  • • nasiona roślin oleistych lub strączkowych;
  • • różnego rodzaju biomasa (np. pellet, zrębka itp.);
  • • różnego typu granulaty.

  Ślimaki typu PSR znajdują zastosowanie w magazynach zbożowych, mieszalniach pasz czy młynach i służą głównie do wyładunku ziarna z suszarni lub z silosów zbożowych lejowych i płaskodennych (wówczas usytuowane są w kanale podsilosowym).

Budowa przenośnika ślimakowego rurowego

W ofercie AG-PROJEKT występują 2 typoszeregi przenośników typu PSR:

  • • typoszereg PSR-200, o wydajności do 45 t/h ziarna, bazujący na rurach o średnicy zewnętrznej 200mm i ślimacznicy o średnicy 160 mm;
  • • typoszereg PSR-250, o wydajności do 60 t/h ziarna, bazujący na rurach o średnicy zewnętrznej 250mm i ślimacznicy o średnicy 200 mm.

  Przenośniki ślimakowe typu PSR, oferowane przez firmę AG-PROJEKT, standardowo wykonane są ze stali ocynkowanej wysokiej jakości. Urządzenia te posiadają konstrukcję modułową (maksymalna długość rury modułowej ze ślimacznicą wynosi 6,0 m) i pozwalają na przenoszenie materiału na odległość 2,0–8,0 m. Rura ślimaka, na całej swej długości, jest standardowo wyłożona materiałem trudnościeralnym PE-UHMW, co wydłuża żywotność urządzenia oraz zmniejsza uszkodzenia przenoszonego materiału, hałas i zużycie energii elektrycznej.
  Wszystkie elementy urządzenia są łączone za pomocą galwanizowanych połączeń śrubowych w klasie wytrzymałości 8.8, co ułatwia montaż, demontaż i obsługę techniczną ślimaka. Na życzenie klienta, przenośniki typu PSR mogą być wyposażone w przewody zasilające i sterownicze podłączone do nowej lub istniejącej szafy sterowniczej.
  Opcjonalnie, ślimak typu PSR może być wyposażony w napęd wykonany w wersji przeciwwybuchowej (zgodnie z dyrektywą ATEX) do pracy na obiekcie zagrożonym wybuchem.
  Przenośniki ślimakowe rurowe typu PSR są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

  Sprawdź też: przenośniki kubełkowe; przenośniki zgrzebłowe;kosze zasypowe:

  Obok znajdują się odnośniki do kart katalogowych, zawierających podstawowe dane techniczne przenośników ślimakowych rurowych (ślimaków) typu PSR-200 i PSR-250.

Przenośnik Ślimakowy
KARTA PRODUKTU W PDF.

POBIERZ:

Model PSR

PSR AG-PROJEKT