Kosze przyjęciowe typu FKPAG/KPAG


Zastosowanie koszów typu FKPAG/KPAG

  Kosze przyjęciowe typu FKPAG (tzw. farmerskie) lub KPAG, produkowane przez firmę AG-PROJEKT, to urządzenia do przyjęcia z przyczep i naczep rolniczych oraz z samowyładowczych samochodów ciężarowych materiałów sypkich takich jak:

 • ziarno kukurydzy;
 • ziarno różnych kultur zbożowych;
 • nasiona roślin oleistych;
 • nasiona roślin strączkowych;
 • różnego rodzaju biomasa (np. pellet, zrębka itp.);
 • różnego typu granulaty.

  Urządzenia te, bazując na przenośnikach typu PZF/PZ, służą także do transportowania ww. materiałów do kolejnego urządzenia linii przyjęciowej. Dlatego też, kosze typu FKPAG/KPAG, są podstawowym wyposażeniem większości magazynów zbożowych, mieszalni pasz, zakładów młynarskich, kaszarni i innych przedsiębiorstw przetwórstwa zbożowego.

Budowa kosza przyjęciowego

W ofercie AG-PROJEKT występują 3 typoszeregi koszy przyjęciowych typu FKPAG lub KPAG:

 • • typoszereg FKPAG-40/FKPAG-60, o wydajności od 40 do 60 t/h ziarna, bazujący na redlerach typu PZF-40/PZF-60;
 • • typoszereg KPAG-100, o wydajności od 60 do 100 t/h ziarna, bazujący na redlerach typu PZ-100;
 • • typoszereg KPAG-150, o wydajności od 100 do 150 t/h ziarna, bazujący na redlerach typu PZ-150.

  Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania kosza przyjęciowego o wydajności do 300 t/h. Przy użyciu, w układzie sterowania kosza, przemiennika częstotliwości (falownika) można dostosować wydajność urządzenia do wydajności pozostałych urządzeń danej linii technologicznej.

  Kosze przyjęciowe, oferowane przez firmę AG-PROJEKT, standardowo wykonane są w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Urządzenia te posiadają konstrukcję modułową o szerokości modułów 2,0 m i długościach roboczych kosza od 4,2 do 16,8 m (L kosza = n x 1,4 m) co pozwala uzyskać, odpowiednią do potrzeb, pojemność zasypową urządzenia. Dno kosza, na całej długości urządzenia, jest standardowo wyłożone materiałem trudnościeralnym PE-UHMW, a rolki powrotne łańcucha oraz przekładki poślizgowe zgrzebła łańcucha są standardowo wykonane z materiału trudnościeralnego PE-UHMW, co zwiększa trwałość urządzenia oraz zmniejsza uszkodzenia transportowanego ziarna, hałas i zużycie prądu.

  Kosze typu FKPAG/KPAG występują w wersji najazdowej (wzmocniona krata najazdowa pozwala na obsługę samochodów o ciężarze całkowitym do 60,0 ton) lub nienajazdowej (tzw. krata pomostowa przenosi obciążenie skupione do 400 daN). Standardowo instalowane są one w fundamencie tak, że krata (najazdowa lub pomostowa) znajduje się na poziomie gruntu. Inną opcją jest zagłębienie kosza na około 0,5 m poniżej poziomu gruntu (krata pomostowa o szerokości 2,0 m może być również zagłębiona, a krata pomostowa lub najazdowa o szerokości 2,0 m lub 3,0 m układana jest na poziomie gruntu. Efektem zagłębienia kosza jest zwiększenie jego pojemności zasypowej.

  Wszystkie elementy urządzenia są łączone za pomocą galwanizowanych połączeń śrubowych w klasie wytrzymałości 8.8, co ułatwia jego montaż, demontaż i okresowe przeglądy techniczne.

  Kosze przyjęciowe typu FKPAG/KPAG standardowo wyposażone są w czujniki krańcowe do sygnalizowania faktu przepełnienia urządzenia w efekcie jego przeciążenia lub innego zdarzenia awaryjnego i są przystosowane do montażu poniższych elementów opcjonalnych:

 • • - czujnik ruchu (obrotów);
 • • - przewody zasilające i sterownicze podłączone do nowej lub istniejącej szafy sterowniczej.

  Na życzenie inwestora, kosz przyjęciowy może być wykonany w wersji przeciwwybuchowej (zgodnie z dyrektywą ATEX) do pracy warunkach mocno zapylonych, z wykorzystaniem napędów w wykonaniu EX oraz systemów aspiracji pyłu.

  Kosze przyjęciowe typu FKPAG/KPAG są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające urządzenie do eksploatacji.

Sprawdź też: przenośniki zgrzebłowe; przenośniki kubełkowe przenośniki taśmowe.

  Obok znajdują się odnośniki do kart katalogowych, zawierających podstawowe dane techniczne koszów przyjęciowych typu FKPAG-40/FKPAG-60, KPAG-100 i KPAG-150.

KPAG AG-PROJEKT