Fundusze Europejskie

KOSZ PRZYJĘCIOWY

Kosz zasypowy AG-PROJEKT Kosz zasypowy AG-PROJEKT

Kosz zasypowy AG-PROJEKT

Kosz zasypowy AG-PROJEKT

Kosze zasypowe

- urządzenia stosowane w rolnictwie do transportu materiałów typu zboża, kukurydza, pszenica, rzepak, ziemniaki, buraki itp.

  Kosz zasypowy produkcji AG-Projekt wykonany jest w całości z blachy ocynkowanej wysokiej jakości. Wszystkie elementy łączone są za pomocą połączeń śrubowych co ułatwia montaż i przeglądy serwisowe.

  Kosze zasypowe zostały zaprojektowane jako konstrukcja modułowa o szerokości 2 m i długości modułu 1.4 m. Dzięki zastosowaniu przenośników łańcuchowych w koszach KPAG uzyskuje się odpowiednio wydajności: w koszu KPAG100 od 60 do 100 t/h i w koszu KPAG150 od 100 do150 t/h. Zmianę wydajności kosza uzyskuje się poprzez zmianę prędkości łańcucha za pomocą przemiennika częstotliwości.
W urządzeniu można zastosować różne opcje czujników pozwalającę na bezpieczniejsze użytkowanie.
Dno kosza KPAG jest wyłażone trudnościeralnym materiałem co podnosi jego wytrzymałość i użytkowanie.


 Kosz zasypowy KPAG z przenośnikiem łańcuchowym o wydajności od 60t/h do 100t/h i od 100t/h do 150t/h

 Dł. [m] 5,6 7,0 8,4 9,8 11, 2 12, 6 14, 0 15, 4 16, 8
 Szer. [m] 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Poj. (około) [m3]** 8,9 11, 2 13, 4 15, 6 17, 9 20 ,1 22, 4 24, 6 26, 8
 Ład. (około) [ton]*** 6,6 8,4 10 11, 7 13, 4 15 16, 8 18, 4 20

Wydajności urządzeń podana dla ziarna pszenicy o wilgotności 16% i gęstości 0,75 g/cm3. Posiadamy system zarządzania jakością ISO9001. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.


Posiadamy system zarządzania jakością ISO9001. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.