Fundusze Europejskie

OBOWIĄZUJĄCE PRZETARGI

RPDS.01.05.01-02-0014/16 Wdrożenie do produkcji innowacyjnej, kondensacyjnej suszarni SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą

RPDS.03.01.00-02-0109/16 Instalacja do wytwarzania energii z użyciem ogniw fotowoltaicznych o mocy 400kW na terenie gminy:
Kąty Wrocławskie