< Przetargi

Przetargi UE


Obowiązujące przetargi

RPDS.01.05.01-02-0014/16

Wdrożenie do produkcji innowacyjnej, kondensacyjnej suszarni SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą

PRZETARGI

WYNIKI POSTĘPOWAŃ

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 1 lutego 2016 r. o godz. 10.00 terminu składania ofert na dostawę stacji roboczej z oprzyrządowaniem oraz oprogramowania do projektowania. informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 1/1.5 A/ŚT/2016 dokonano wyboru oferty firmy:

PCC POLSKA T. JARMUSZCZAK Spółka Jawnabrul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 1 lutego 2016 r. o godz. 10.00 terminu składania ofert na dostawę stacji roboczej z oprzyrządowaniem oraz oprogramowania do projektowania. informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 1/1.5 A/ŚT/2016 dokonano wyboru oferty firmy:

PCC POLSKA T. JARMUSZCZAK Spółka Jawna
ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 9 września 2016 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę wykrawarki rewolwerowej z oprzyrządowaniem informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 3/1.5 A/ŚT/2016 dokonano wyboru oferty firmy:

PRIMA POWER CENTRAL EUROPE Sp. z o.o.
ul. Holenderska 6
05-152 Czosnów

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe nr 4/1.5 A/ŚT/2016 z dnia 27.07.2016 r. na dostawę prasy krawędziowej z oprzyrządowaniem zostaje unieważnione. Zgodnie z zapisem pkt VIII. zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na zamówienie pojawi się ponownie w późniejszym terminie na stronie www.agprojekt.pl Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 9 września 2016 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę gilotyny do cięcia blach informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 5/1.5 A/ŚT/2016 dokonano wyboru oferty firmy:

INTE-MASZYNY Sp. z o.o.
ul. Raciborskiego 7
39-300 Mielec

Sprostowanie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do upublicznionej w dniu 14.09.2016 r. informacji o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 5/1.5 A/ŚT/2016 oraz ogłoszeniu, że w wyniku postępowania dokonano wyboru oferty firmy INTE-MASZYNY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, pragniemy poinformować, że wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

Jednocześnie zgodnie z pkt 12 podrozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku odstąpienia wybranego wykonawcy od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

W nawiązaniu do powyższych zasad pragniemy poinformować, że oferta firmy INTE-MASZYNY Sp. z o.o. była jedyną ocenianą ofertą spośród wszystkich złożonych w ramach postępowania nr 5/1.5 A/ŚT/2016. Pozostałe oferty ze względów na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu zostały odrzucone i nie były brane pod uwagę, w związku z czym nie istnieje kolejny wykonawca, z którym w wyniku postępowania można byłoby zawrzeć umowę.

W związku z powyższym informujemy, że wyboru dostawcy gilotyny do cięcia blach dokonamy w trybie tzw. "wolnej ręki" tj. bez zachowania dotychczasowych procedur.

SZANOWNI PAŃSTWO

w związku z zakończeniem z dniem 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 terminu na składanie ofert na zakup samochodu brygadowego informujemy, że w odpowiedzi na upublicznione zapytanie nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z pkt 8 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020 informuje się, iż wybór dostawcy zostanie dokonany bez zastosowania procedur opisanych w podrozdziale 6.5.2 ww. wytycznych.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 terminu na składanie ofert na zakup samochodu serwisowego informujemy, że w odpowiedzi na upublicznione zapytanie nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z pkt 8 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020 informuje się, iż wybór dostawcy zostanie dokonany bez zastosowania procedur opisanych w podrozdziale 6.5.2 ww. wytycznych.

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe nr 4/1.5 A/ŚT/2017 na dostawę, montaż i uruchomienie tokarki konwencjonalnej zostaje unieważnione. Zgodnie z zapisem pkt X. zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na zamówienie pojawi się ponownie w późniejszym terminie w Bazie Konkurencyjności, o czym poinformujemy również na stronie www.agprojekt.pl Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe nr 5/1.5 A/ŚT/2017 na dostawę, montaż i uruchomienie walcarki zostaje unieważnione. Zgodnie z zapisem pkt X. zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na zamówienie pojawi się ponownie w późniejszym terminie w Bazie Konkurencyjności, o czym poinformujemy również na stronie www.agprojekt.pl Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 terminu na składanie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie wyoblarki informujemy, że w odpowiedzi na upublicznione zapytanie nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z pkt 8 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informuje się, iż wybór dostawcy zostanie dokonany bez zastosowania procedur opisanych w podrozdziale 6.5.2 ww. wytycznych.

SZANOWNI PAŃSTWO

Pragniemy poinformować, że zapytanie ofertowe nr 1/1.5 A/INFO-PROMO/2017 na realizację usług reklamowych i marketingowych zostaje unieważnione. Zgodnie z zapisem pkt X. zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na zamówienie pojawi się ponownie w późniejszym terminie w Bazie Konkurencyjności, o czym poinformujemy również na stronie www.agprojekt.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 4 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie tokarki konwencjonalnej informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 4a/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: METAL TECHNICS POLSKA S.C. ul. Ryżowa 43D/1 02-495 Warszawa Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1023726 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 4 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie tokarki konwencjonalnej informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 4a/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: METAL TECHNICS POLSKA S.C. ul. Ryżowa 43D/1 02-495 Warszawa Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1023733 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 4 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę, montaż oraz uruchomienie tokarki konwencjonalnej informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 4a/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: METAL TECHNICS POLSKA S.C. ul. Ryżowa 43D/1 02-495 Warszawa Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1023732 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 26 maja 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na realizacja usług reklamowych i marketingowych informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 1A/1.5 A/INFO-PROMO/2017 dokonano wyboru oferty firmy: Sweet Jesus! Jan Wiesław Caban ul. Wólczańska 19/7 90-731 Łódź Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1033340 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 06 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę i uruchomienie wózka widłowego informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 8/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: LEMARPOL WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O. ul. POZNAŃSKA 478 05-850 KOPRKI/OŻARÓW MAZOWIECKI Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1032519 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia oraz wyboru firmy okazało się, iż żadna z firm, które złożyły oferty nie są w stanie podpisać umowy i dostarczyć całości zamówienia zgodnie ze złożonymi ofertami. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent podjął decyzję o rozpisaniu 3 osobnych zapytań ofertowych na elementy składowe zamówienia. SZANOWNI PAŃSTWO W związku z zakończeniem z dniem 31 lipca 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na dostawę i uruchomienie ciągnika siodłowego z HDSem informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 9/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: HEWEA Sp. z o.o. Byków, ul. Przemysłowa 1 55-095 Mirków Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037164

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 17 października 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na zakup i dostawę ciągnika siodłowego trzyosiowego informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 9A/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. Al. Katowicka 9, Wolica 05-830 Nadarzyn Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1055332 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 17 października 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na zakup i dostawę naczepy niskopodwoziowej trzyosiowej informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 9B/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: P.P. EMTECH Sp. z o.o. Grudna 41a 97-420 Szczerców Wyniki zostały upublicznione na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1055310 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie do produkcji innowacyjnej, kondensacyjnej suszarni SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę naczepy niskopodwoziowej trzyosiowej . P.P. EMTECH Sp. z o.o. Grudna 41a 97-420 Szczerców Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1055310 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 17 października 2017 r. o godz. 12.00 terminu składania ofert na zakup i dostawę żurawia hydraulicznego sterowanego radiowo, przeznaczonego do montażu za kabiną na ciągniku siodłowym informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 9C/1.5 A/ŚT/2017 dokonano wyboru oferty firmy: HEWEA Sp.z o.o. Byków, ul. Przemysłowa 1 55-095 Mirków Wyniki zostały upublicznione na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1055342 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy..

SZANOWNI PAŃSTWO

w związku z zakończeniem z dniem 27 października 2017 r. o godz. 12.00 terminu na składanie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie automatu spawalniczego informujemy, że w odpowiedzi na upublicznione zapytanie nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z pkt 8 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informuje się, iż wybór dostawcy zostanie dokonany bez zastosowania procedur opisanych w podrozdziale 6.5.2 ww. wytycznych. bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1058013

RPDS.03.01.00-02-0109/16

Instalacja do wytwarzania energii z użyciem ogniw fotowoltaicznych o mocy 400kW na terenie gminy: Kąty Wrocławskie

PRZETARGI

WYNIKI POSTĘPOWAŃ

SZANOWNI PAŃSTWO

W trakcie przygotowań do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, w wyniku analizy treści ogłoszenia powzięto wątpliwości co do możliwych sposobów interpretacji wymagań przez potencjalnych oferentów. Różne możliwości interpretacji mogłyby spowodować ocenę, że nastąpi ograniczenie konkurencyjności wśród potencjalnych oferentów, co jest niezgodne z dokumentami programowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dlatego, w celu zapewnienia zgodności z zasadą konkurencyjności, postanowiono o anulowaniu zapytania ofertowego. Nowe zapytanie ofertowe upublicznione zostanie w Bazie Konkurencyjności w terminie do 28 kwietnia 2017 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zakończeniem z dniem 17 maja 2017 r. terminu składania ofert na „Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej z system zarządzania energią o mocy generatora instalacji minimum 412,6 kWp” informujemy, iż w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności Funduszy Unijnych (ogłoszenie nr 1031827), dokonano wyboru oferty firmy:

MULTISUN Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 71,
51-415 Wrocław

Wyniki zostały opublikowane na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031827 Wszystkim, którzy złożyli ofertę dziękujemy.